Cenu stanovíme individuálně dle rozsahu prací a položek.

 

  • zohledňujeme počet zaúčtovaných položek
  • uzávěrkové práce účtujeme dle počtu hodin - hodinovou sazbou
  • zpracování daňových přiznání účtujeme zvlášť
  • mzdy dle počtu zaměstnanců, roční práce na uzávěrce mezd - hodinovou sazbou

 

 

CENÍK EKONOMICKÝCH SLUŽEB

včetně elektronických podání

1.

Daňová evidence

 

 

·        Položka v deníku

10,- Kč

 

·        Položka v pomocných knihách (kniha faktur, kniha jízd….)

10,-Kč

 

·        Uzávěrkové operace, uzávěrka

300,- Kč /hod.

 

·        Daňové přiznání  -    silniční daň

300,-Kč

 

-         DPH

400,-Kč

 

-         Daň z příjmů fyz. osob

500,- až 1500,-Kč

dle rozsahu

 

·        Kontrolní hlášení DPH

500,- Kč

 

·        Paušál ( režijní náklady)

300,-Kč/za každých 100 položek

2.

Účetnictví (podvojné)

 

 

·        Položka v deníku

12,-Kč

 

·        Položka v pomocných knihách (kniha faktur, kniha jízd….)

·        Vystavení interních dokladů

 

 

12,-Kč

 

·        Uzávěrkové operace, uzávěrka

500,- Kč/hod

 

·        Daňové přiznání  - silniční daň

400,- Kč

 

-         DPH

500,-Kč

 

-         Daň z příjmu právnických osob

 

2000,- až 6000,- dle rozsahu

 

·        Kontrolní hlášení DPH

500,- kč

 

·        Paušál ( režijní náklady)

500,- Kč/za každých 100 položek

3.

Mzdy

 

 

·        Zpracování mzdy zaměstnance

100,-Kč

 

·        Přihlášky, odhlášky, potvrzení……

150,-Kč /hod

 

·        Roční přehledy

200,- kč/hod

 

 

 

4.

Ekonomické poradenství, další sjednané služby

300,-Kč/hod

 

 

 

Cenu možno upravit dle charakteru podnikatelské činnosti a náročnosti zpracování

 

Rodinná firma zabývající se zpracováním podvojného i jednoduchého účetnictví i daňové evidence pro fyzické osoby, právnické osoby, spolky, občanská sdružení.

Zpracujeme mzdy včetně elektronického odesílání všech hlášení, na konci roku provedeme roční mzdové práce

Firma funguje od roku 1992 pod IČ 405 41 177.

Najdete nás na hranici okresu Karlovy Vary a Sokolov, na adrese   Loučky 164, 357 34 Nové Sedlo

 

Mapa         http://mapy.cz/zakladni?x=12.7656079&y=50.2071587&z=17&source=addr&id=9139594

1. Zpracování daňové evidence, zpracování jednoduchého účetnictví pro spolky ( občanská sdružení)

pro fyzické osoby

Na základě účetních dokladů, které od vás obdržíme, zpracujeme deník příjmů a výdajů, knihu faktur přijatých a vydaných. V případě plátce DPH zpracujeme v řádném termínu přiznání k DPH včetně všech výkazů, kontrolního hlášení a elektronického odeslání písemností.

Pokud je nutno provést registraci dalších daní, provedeme za vás na základě plné moci registraci elektronickou cestou.

Na konci účetního období zpracujeme uzávěrku, doúčtujeme uzávěrkové operace a sestavíme daňové přiznání. Provedeme optimalizaci daní.

Vše v souladu s platnou legislativou.

viz CENÍK

 

2. Zpracování účetnictví ( podvojného)

pro právnické osoby i spolky

Na základě účetních dokladů, které od vás obdržíme, zpracujeme všeobecný deník, hlavní knihu, knihu faktur přijatých a vydaných. V případě plátce DPH zpracujeme v řádném termínu přiznání k DPH včetně všech výkazů, kontrolního hlášení a elektronického odeslání písemností. V případě potřeby vystavíme daňové interní doklady.

Pokud je nutno provést registraci dalších daní, provedeme za vás na základě plné moci registraci elektronickou cestou.

Na konci účetního období zpracujeme uzávěrku, doúčtujeme uzávěrkové operace a sestavíme daňové přiznání a závěrkové výkazy, rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu.

 Provedeme optimalizaci daní.

Vše v souladu s platnou legislativou.

viz CENÍK

 

3. Mzdy

Provedeme evidenci zaměstnanců, přihlášky zaměstnanců na OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Zpracujeme měsíční mzdy včetně odeslání všech výkazů elektronickou cestou.

Vedeme veškerou požadovanou evidenci - mzdové listy, ELDP, evidenci nemocenských dávek, evidenci zákonného úrazového pojištění pro Kooperativu, mzdové náklady, evidenci pro sociální i zdravotní pojištění

Na konci roku zpracujeme roční výkazy.

Po dohodě zpracujeme statistiku.

viz CENÍK

 

4. Ostatní ekonomické služby

Dle vašich požadavků zpracujeme - daňová přiznání k dalším daním - silniční, daň z nemovitých věcí....

                                                 - statistická hlášení

                                                 - podklady pro banky a další finanční instituce

                                                 - další........  

viz CENÍK